Dożynki Gminne 2009

Wójt Gminy Rychliki zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Rychliki i gmin sąsiednich na uroczyste obchody Dożynek Gminnych 2009, któe odbędą się w dniu 29 sierpnia 2009 r. (sobota) w Rychlikach. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Rychlikach, skąd później wyruszy orszak dożynkowy na boisko sportowe, gdzie odbędzie się pozostała część obchodów. Przy okazji Święta Plonów wręczone zostaną odznaczenia państwowe dla zasłużonych rolnków oraz okolicznościowe puchary.

W części rozrywkowej na pewno nie zabraknie atrakcji. Przewidziano między innymi występy zespołów artystycznych, pokaz strażacki, gry i zabawy dla wszystkich, konkurs Małej Miss Gminy Rychliki a także turniej sołectw o Puchar Wójta Gminy Rychliki. Od godziny 20.00 zapraszamy do zabawy przy muzyce zespołu LOTOS.

zobacz plakat

 

REGULAMIN DOŻYNEK

 1. Osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

 2. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy broni, materiałów pirotechnicznych i ogłuszających działających na podobnych zasadach.
 3. Osoby uczestniczące w Dożynkach Gminnych zobowiązane są do przestrzegania regulaminu imprezy.

 4. Służby porządkowe organizatora i pracownicy ochrony uprawnieni są do:
  - przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą wyżej wymienione przedmioty i materiały,
  - w przypadku zakłócania przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,
  - ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednio zagrożenie dla życia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 5. Czynności wymienione w pkt. 4 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

 6. Służby porządkowe organizatora i pracownicy ochrony zobowiązani są:
  - nie wpuszczać na imprezę nieletnich na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26.X.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35 poz. 228 z 1992 r. Nr 24 poz. 101 i z 1995 r. Nr 89 poz. 443),
  - nieletni mogą przebywać na terenie imprezy tylko pod opieką dorosłych,
  - usunąć z miejsca przeprowadzonej imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają tę imprezę

 7. Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.

 8. Osoby wchodzące na teren imprezy powinny akceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu. Wejście na teren imprezy oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

 9. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie imprezy z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl