Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2021 r.

herb rychlikiWójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2021 r. w zakresie:

1. upowszechniania kultury fizycznej – 30 tys. zł.

2. upowszechniania kultury i sztuki – 5 tys. zł.

 

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki, w terminie do dnia 25 marca 2021 r. do godz. 14:30.  Kopertę należy opatrzyć opisem: Konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym”.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz pod nr tel. 55 248 81 60.

Pobierz wzór umowy o realizację zadania publicznego

Pobierz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Pobierz wzór oferty realizacji zadania publicznego

Pobierz Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Rychliki

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl