• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie informuje, że prowadzony jest nabór chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu czeladników w zawodzie cieśli z nauką branżowego języka angielskiego. Dla chętnych z terenu naszej gminy są jeszcze wolne miejsca. Kurs odbędzie się do 30.11.2011 r, a każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

Rychliki, dnia 04 lipca 2011 roku

Nr 6840.I.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, 4, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (j. t w Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 4, 6 ust.1 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały Nr II/22/2011 Rady Gminy Rychliki z dnia 31 marca 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy i Zarządzenia Nr 23/2011 Wójta Gminy Rychliki z dnia 11 maja 2011 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, Zarządzenia Nr 33/2011 Wójta Gminy Rychliki z dnia 04 lipca 2011 roku,

W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. przeprowadzony zostanie spis kontrolny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności NSP 2011, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU


o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8.

W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym: „Budowa wjazdu z przepustem z drogi powiatowej nr 1185N na drogę gminną działka nr 570 w Jelonkach” Gm. Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Od 1 lipca 2011 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą dane przedsiębiorców zarejestrowanych w gminnych rejestrach od 1 lipca w formie elektronicznej będą umieszczane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to informatyczny system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej, który będzie w administrowaniu Ministra Gospodarki.
Oznacza to, iż po 1 lipca br. przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będzie musiał pobrać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej z urzędu gminy, gdzie będzie tam po wypełnieniu weryfikowany pod względem formalnym. Wniosek zostanie przekształcony na formę elektroniczną i przesłany do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.Organem rejestrowym dla przedsiębiorców figurujących dotąd w gminie będzie Minister Gospodarki. Dotychczasowy organ ewidencyjny Wójt Gminy Rychliki będzie pełnił rolę pośrednika przyjmującego wnioski i przekształcającego je na formę elektroniczną.

Szanowni Państwo, planujemy, że pełna informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników kadencji 2012 - 2015 ukaże się na stronie Urzędu Gminy Rychliki w dniu 14 czerwca 2011 roku.
Uprzejmie wyjaśniamy, że dnia 30 maja 2011 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.,Nr 109, poz. 627) która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zgłaszania kandydatów na ławników. Przepisy tej ustawy wejdą w życie dnia 14 czerwca 2011 roku.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek