• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Uprzejmie informuję, iż z dniem 23 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana statutu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego W Olsztynie wprowadzona Zarządzeniem nr 322 z 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 198). Na podstawie tej zmiany został utworzony Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.
Na stanowisko Dyrektora Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, została powołana Pani Anna Słowińska.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach ogłasza III nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach.

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Na stronie www.schr.gov.pl został zamieszczony materiał pn. "program azotanowy" dotyczący podstawowych zasad realizacji programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (zgodnie z Dz. U. 2018 poz. 1339).
Program azotanowy
Cennik badania gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego

Wójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie:
1. upowszechniania kultury fizycznej;
2. upowszechniania kultury i sztuki
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wyniesie w sumie 50 tys. złotych.
W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego "ŻUBR” w Elblągu działając na podstawie wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii nr GlWz-403-736/2018 z dnia 28.12.2018 r. a także zgodnie z zaleceniami Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu nr Ldz. 374/18 z dnia 28.12.2018 r. informuje, że w dniach 20.01.2019 r.i 27.01.2019 r. w obwodzie łowieckim nr 189 dzierżawionym przez nasze koło przeprowadzone zostaną dodatkowe polowania zbiorowe/wielkoobszarowe.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Głównymi zmianami są:

  • Zwiększenie limitu stawki zwrotu podatku akcyzowego z 86 litrów oleju napędowego na 100 litrów oleju napędowego na hektar użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu przez wnioskodawcę zwrotu akcyzy na dzień 1 lutego danego roku;

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek