Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do oddaniaw w najem, w drodze bezprzetargowej.

Wykaz do pobrania.