• n_1.jpg
 • n_2.jpg
 • n_3.jpg
 • n_4.jpg
 • n_5.jpg
 • n_6.jpg
 • n_7.jpg
 • n_8.jpg

Inwentaryzacja azbestu

Urząd Gminy Rychliki informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r., nr 192, poz. 1876) właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru zawartego w:

 • załączniku nr 1 - o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

lub

 • załączniku nr 2 - o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało

zakończone.
Powyższą informację, sporządza się w dwóch egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wójtowi (dotyczy osób izycznych nie będących przedsiębiorcami) lub wojewodzie (przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
 • drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Wypełnioną informację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Rychliki pokój nr 2a.
Formularze do pobrania znajdują się w Urzędzie Gminy w Rychlikach pokój nr 2a.
Gmina Rychliki w 2010 roku zamierza opracować Program usuwania wyrobów zawierających azbest, który będzie podstawą dla pozyskiwania funduszy na utylizację azbestu.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek