Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rychliki i stronie internetowej: BIP Urzędu Gminy Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach umieszczony został na okres 21 dni, licząc od dnia 28.11.2022 r. wykaz nieruchomości wchodzących do gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Treść wykazów do pobrania.

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej UG Rychliki http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy (na parterze), została zamieszczona informacja o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 1/2 i 1/3 obręb Wopity, miejscowość Rejsyty, ogłoszonego na dzień 17.11.2022 r. Treść informacji do pobrania.

Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, wywieszone zostały na okres 21 dni, licząc od dnia 18.11.2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, stanowiące własność Gminy Rychliki. Treść wykazów do pobrania ze strony internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i strony Gminy Rychliki: www.rychliki.pl.

Bliższych informacji można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2A, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wykaz do sprzedaży Rychliki

Wykaz do sprzedaży Rychliki, Jelonki

Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rychliki i stronie  internetowej: BIP Urzędu Gminy Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ umieszczony został na okres 21 dni, licząc od dnia 28.10.2022 r. wykaz nieruchomości wchodzących do gminnego zasobu nieruchomości,  przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat. Treśc wykazu do pobrania.

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na dzień 17.11.202 r. na godz. 10°° ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rejsytach, składającej się z działki nr 1/2 i nr 1/3 obręb Wopity, gm. Rychliki.

Treść ogłoszenia do pobrania.

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości  informację dotyczącą wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 12.10.2022 r. na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 144 w obrębie Wysoka.

Treść informacji do pobrania.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl