• n_1.jpg
 • n_2.jpg
 • n_3.jpg
 • n_4.jpg
 • n_5.jpg
 • n_6.jpg
 • n_7.jpg
 • n_8.jpg

Informacja o wyniku przetargu - działka w Kiersitach

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 25 lutego 2020 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 25.02.2020 r. ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

1. Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/36 o powierzchni 0,1224 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Krupin, arkusz mapy 2, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00068467/8, w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. stanowiąca własność Gminy Rychliki:

 • Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 39 948,00 zł netto, słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 00/100 netto.
 • wysokość wadium: 4 000,00 zł;
 • wadium: nie wpłynęło żadne wadium;
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;
 • najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0;
 • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu (brak wadium).

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek