• n_1.jpg
 • n_2.jpg
 • n_3.jpg
 • n_4.jpg
 • n_5.jpg
 • n_6.jpg
 • n_7.jpg
 • n_8.jpg

Informacja o wyniku przetargu - hydrofornia w Rejsytach

Informacja o wyniku pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 25 lutego 2020 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 25.02.2020r. ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Rychliki:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/2 o powierzchni 0,0643 ha, zabudowanej budynkiem byłej hydroforni, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr EL1E/00062979/8, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych i nr 1/3 o powierzchni 0,0107 ha, stanowiącej drogę, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr EL1E/00062978/1, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w Rejsytach obręb geodezyjny nr 0014 Wopity, arkusz mapy 2, Gmina Rychliki,

 • Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu (działka nr 1/2 + budynek i działka nr 1/3):: 26 318,00 zł – słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 00/100 netto/brutto.
 • wysokość wadium: 2 500,00 zł;
 • wadium: nie wpłynęło żadne wadium;
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;
 • najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0;
 • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu (brak wadium).

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek