Skip to main content

443 944,15 zł na zajęcia praktyczno-badawcze w Szkole Podstawowej w Rychlikach

2020-06-08

nauka akcja reakcja miniaturaJuż niedługo w naszej szkole rozpoczniemy realizację projektu „Nauka-akcja-reakcja. Zajęcia praktyczno-badawcze w Szkole Podstawowej w Rychlikach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Od pół roku zabiegaliśmy o zdobycie jak największej liczby punktów w konkursie RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19, by móc zapewnić naszym dzieciom udział w ciekawych zajęciach badawczych, doposażyć szkołę w najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne i podnieść poziom kompetencji kluczowych. Udało się, dzięki współpracy z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych EURO – Link, które podjęło się przygotowania bardzo trudnej dokumentacji. Pan Wójt 04 czerwca 2020 roku  podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację projektu, tak więc już w kolejnym roku szkolnym 2020/21 możemy skorzystać z dofinansowania w kwocie 443 944,15 zł bez wkładu własnego.

nauka akcja reakcja