Skip to main content

500+ dla nauczycieli i szkoła w trybie zdalnym

2020-11-24

epidemia w szkole wynikEpidemia diametralnie zmienia otaczającą nas scenerię. Zmiany z pewnością nie omijają oświaty. W ostatnim czasie rząd postanowił wesprzeć nauczycieli, czyli grupę zawodową, która w ciągu ostatniego roku musiała zaadaptować się do realiów nauczania zdalnego.

Zgodnie z nowymi zasadami nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Państwo przeznaczyło na ten cel 300 mln zł. Rozporządzenie podpisał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.
Wysiłki idące w kierunku udoskonalania nauczania zdalnego są zrozumiałe w kontekście rosnącej przewagi zalet tego trybu nad nauczaniem stacjonarnym. Jak pokazuje przykład Szkoły Podstawowej w Rychlikach, tradycyjny model stacjonarny jest trudny do utrzymania w warunkach rosnącej liczby zakażeń. Pojawienie się kilku potwierdzonych przypadków oraz decyzji o nałożeniu kwarantanny/izolacji wśród kadry pedagogicznej oraz kadry obsługi w szkole przełożyło się na uzgodnioną ze służbami sanitarnymi oraz Wójtem Gminy Rychliki decyzję o przerwaniu zajęć w oddziałach „zerówki”, prowadzonych jak dotąd normalnie. Zgodnie z opinią sanitarną  w tej sprawie, „czas zmiany nie powinien być krótszy niż czas izolacji (kwarantanny) nałożonej na osoby zakażone i osoby z kontaktu”. W praktyce oznacza to, że zajęcia w klasach zerowych zostaną wznowione dopiero wówczas, gdy nauczyciele będą mogli na nowo podjąć pracę. Wszystkie pozostałe klasy, czyli klasy 1-8, będą kontynuować naukę w trybie zdalnym.
Co czeka oświatę, w tym również uczniów naszej szkoły? Znamy już termin ferii. Przerwa w zajęciach szkolnych potrwa od 4 do 17 stycznia 2020 r., będzie obowiązywać w całym kraju jednocześnie i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Zmianą, której możemy się spodziewać, jest również stopniowy wzrost rangi komunikacji on-line w nauczaniu, nie tylko na linii nauczyciel-uczeń, ale również nauczyciel-rodzic. Wbrew obiegowym opiniom epidemia nie zwalnia, lecz przyśpiesza ważne zmiany cywilizacyjne. Niezależnie od tego, jak rozwinie się sytuacja epidemiczna, w najbliższych miesiącach całe nowe obszary życie społecznego będą przenosić się do internetu. Odnalezienie się w nowej rzeczywistości będzie wyzwaniem m.in. dla nauczycieli, którzy skonfrontowani zostali z koniecznością szybkiego podnoszenia swoich kompetencji cyfrowych.

epidemia w szkole wynik