Skip to main content

527: Szansa na poszerzenie wjazdów

2014-01-21

Pojawiła się szansa na zwiększenie szerokości niektórych wjazdów na pola wzdłuż przebudowywanej obecnie drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od Rychlik do Jelonek. W związku ze zgłoszeniami rolników dotyczącymi właśnie zbyt małej ich zdaniem szerokości, Inżynier Kontraktu zwrócił się z prośbą o przedstawienie wykazu wjazdów na pola rolników posiadających sprzęt do upraw rolnych o rozstawie kół większym od 3 metrów. 

więcej na: 527.cba.pl