Skip to main content

527 wreszcie rusza

2012-10-01

Wreszcie po długich latach oczekiwań mieszkańców i starań ze strony władz gminnych, rusza przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od Jelonek do Rychlik. W dniu 01 października 2012 r. do europejskiego portalu zamówień publicznych wysłane zostało przez inwestora, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące tej najważniejszej od wielu lat inwestycji na terenie gminy Rychliki. Ma się ono ukazać w ciągu 5 dni od przesłania, jak tylko oficjalnie pojawi się w biuletynie podamy jego treść i adres zamieszczenia. Praktycznie można więc powiedzieć, że najpóźniej w piątek 05 października ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie inwestycji.

Więcej na: 527.cba.pl