Skip to main content

527: Zebranie plonów przy drodze

2014-06-24

Inżynier Kontraktu informuje, że w związku z okresem końcowym wykonywania rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Rychliki – Jelonki, w miesiącu sierpniu rozpocznie się utrwalanie granic pasa drogowego przez instalowanie słupków granicznych oraz usunięcie roślinności występującej w pasie drogowym. Na podstawie wstępnych pomiarów geodezyjnych stwierdzono występowanie upraw rolnych w pasie drogowym. Prosimy o zebranie plonów do końca lipca 2014 r.

więcej informacji na: 527.cba.pl