Skip to main content

Absolutorium i wotum zaufania dla wójta gminy

2019-06-27

sesja 1 003W tym roku po raz pierwszy radni Gminy Rychliki mieli możliwość udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rychliki Zbigniewowi Lichuszewskiemu oraz debatowania nad raportem o stanie gminy za 2018 rok. Podczas głosowania wszyscy radni byli “za”. Po odczytaniu opinii przewodniczącego komisji rewizyjnej o stanie finansów, przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Rychliki. Podobnie jak przy wotum zaufania jednogłośnie 15 radnych oddało swój głos za udzieleniem absolutorium.

Przewodniczący Rady Gminy Rychliki Tadeusz Kruk w imieniu wszystkich radnych sołtysów i zgromadzonych gości pogratulował oraz podziękował wójtowi za owocną współpracę na rzecz rozwoju Gminy Rychliki.
Wójt gminy Zbigniew Lichuszewski podziękował za dotychczasową współpracę z Radą Gminy, sołtysami, organizacjami działającymi na terenie gminy oraz pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych. Zaznaczył, że współpraca, wspólne działania niosące słuszny cel i dobra wola działania na rzecz całej społeczności przynosi sukcesy.

Podczas obrad sesji swoje sprawozdania przedstawili zaproszeni goście: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – P. Iwona Radej oraz Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej – P. Marek Jarosz.

absolutorium 003

absolutorium 004

absolutorium 005

absolutorium 006

absolutorium 001

absolutorium 002