Skip to main content

“Aktywny samorząd”

2013-04-25

Powiat Elbląski w 2013 roku kontynuuje realizację programu “Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszanie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Uprawnione osoby niepełnosprawne, mieszkańcy Powiatu Elbląskiego, mogą składać wnioski wraz z uzasadnieniem o dofinansowanie w poniższych obszarach:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
        Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
        Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
        Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
        Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
        Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
        Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
        Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
        Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


więcej na stronie www.pcpr.elblag.pl lub tutaj