Skip to main content

Analiza uwarunkowań przestrzennych Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego

2015-05-27

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu: Analiza uwarunkowań przestrzennych Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego” opracowywanego w ramach projektu: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Konsultacje prowadzone są w okresie od 22 maja do 5 czerwca 2015 roku. 

 
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/37026 lub w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego) w Elblągu, przy ul. Łączności 1 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego, I piętro pok. nr 6).
Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres joanna.marchlewska@umelblag.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,
  • osobiście pod powyższym adresem.

Bez rozpatrzenia pozostaną opinie i uwagi:

  • z datą wpływu po dniu 5 czerwca br.,
  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag zgłoszonych podczas spotkania informacyjnego).

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzone zostanie otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 29.05.2015 r. o godzinie 16:00 w Elblągu w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25, w sali konferencyjnej A na poziomie: -1.

Analiza Uwarunkowań Przestrzennych

Formularz konsultacyjny