Skip to main content

ANR zmienia nazwę

2017-08-29

Od dnia 01.09.2017r. Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie zmienia nazwę na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.
Adres siedziby oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.