Skip to main content

Apel

2011-01-04

W związku ze wzrostem liczby pożarów sadzy w przewodach kominowych na terenie gm. Rychliki, Wójt Gminy Rychliki apeluje i przypomina o konieczności czyszczenia przewodów kominowych od palenisk: opalanych paliwem stałym minimum 4 razy w roku, od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym co najmniej 2 razy do roku. Przewody wentylacyjne należy czyścić min. 1 raz w roku. Dodatkowo przypominamy o konieczności bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych. Niedrożne przewody dymowe oraz wadliwe podłączenia pieców do kominów są przyczyną pożarów i zatruć tlenkiem węgla.