Skip to main content

ARiMR dofinansuje inwestycje w bezpieczeństwo i zdrowie rybaków

2020-08-24

arimrOd 17 sierpnia do 15 września 2020 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo, warunki pracy i warunki zdrowotne na statkach rybackich i w trakcie połowów. Wsparcie realizowane jest w ramach  działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Pomoc adresowana jest do dwóch grup odbiorców: właścicieli lub armatorów statków rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, a także do posiadaczy narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

Wsparcie na realizację inwestycji w ramach tego działania przyznawane jest się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

  1. 80% tych kosztów – w przypadku, gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;
  2. 50% tych kosztów – w przypadku, gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż wymienione w pkt. 1 lub podmiot wykonujący rybactwo śródlądowe;
  3. 30% tych kosztów – w przypadku gdy, beneficjentem jest podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na zakup: tratw ratunkowych, flar alarmowych, sprzętu do łączności satelitarnej i radiowej, wodoszczelnych luków i drzwi, zestawów pierwszej pomocy medycznej, urządzeń do oczyszczenia wody w celu uzyskania wody pitnej czy relingów i poręczy pokładowych.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji  inwestycji, czyli port macierzysty statku rybackiego. Pomoc jest przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków. Pula środków dostępnych w tym naborze wynosi 9 mln zł. 

Więcej informacji na stronach:  www.arimr.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby.