Skip to main content

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

2020-05-08

arimrRolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

 Pobierz pełną informację nt. form pomocy przyznawanej na inwestycje w obszarze nawadniania