Skip to main content

Azbest…

2019-08-14

Do 12 sierpnia br. mieszkańcy Gminy Rychliki mogli składać wnioski o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Rychliki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Do wyznaczonego terminu złożono 26 wniosków. Planowany koszt kwalifikowany wyniósł 68 152,00 zł z czego: WFOŚIGW 57 929,20 zł, Gmina 10 222,80 zł a ilość odpadów zawierających azbest – 97,36 Mg.

Miejmy nadzieję, że nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i będzie można w 2020 r. zrealizować planowane przedsięwzięcie.