Skip to main content

Bezpieczniej i przyjemniej w Zespole Szkół w Rychlikach

2013-09-12

Oblicze Gminy Rychliki zmienia się z roku na rok. Są realizowane nowe inwestycje, które służą jej mieszkańcom. Z każdym rokiem prowadzone są również prace modernizacyjne w pomieszczeniach szkolnych. W tym roku także realizowane były prace remontowe. Ich wykonywanie jest możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły i Wójta Gminy Rychliki. Wszystkie inwestycje mają wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz poprawę i komfortu pracy w szkole. Dzięki temu porozumieniu wygląd szkoły pozytywnie zmienia się.

Podczas tegorocznych wakacji wykonano szereg różnorodnych prac remontowych  i modernizacyjnych  w obiektach należących do Zespołu Szkół w Rychlikach, łącznie z literowym wprowadzeniem ich oznaczeń.
Oznakowanie przedstawia się następująco:
– budynek szkoły podstawowej przy kościele- litera A
– budynek gimnazjum- litera B
– budynek szkoły podstawowej koło poczty- litera C
    Prace remontowe i renowacyjne dotyczyły każdego z wyżej wymienionych obiektów i posesji szkolnej, a należały  do nich:
 
1.    Budowa pomieszczeń WC w budynku A piętro ( WC dziewcząt i chłopców)
2.     Przebudowa wejścia na strych w budynku A.
3.     Przebudowa WC w budynku A parter.
4.     Usunięcie zlewu w holu budynku A i malowanie  holu.
5.     Odświeżenie (malowanie łącznika przy drzwiach) między budynkami                   
         A  i B.
6.     Sprawdzenie i rozszerzenie sieci kablowej – internet budynek A i B.
7.     Przebudowa  z malowaniem części wejściowej – reprezentacyjnej do
        budynku B z wykonaniem prac elektrycznych.
8.     Wymiana drzwi wejściowych  przy wejściu głównym do budynku B.
9.     Malowanie zewnętrzne ściany  sali gimnastycznej i prace elektryczne przy
       wejściu na ścianie oraz oświetlenia oznaczenia szkoły.
10. Sprawdzenie sieci kanalizacyjnej w toaletach  budynku B.
11. Przeniesienie wyposażenia klas dydaktycznych : matematyki, geografii, języka  
      polskiego przyrody.
12. Naniesienie oznaczeń pomieszczeń w sieci budynków A i B oraz tablicy z   
       kluczami.
13. Malowanie  czterech klas i ubytków na holu w budynku C .
14. Naprawa okien  oraz zabezpieczenie okien podlegających wymianie.
15. Sprawdzenie i naprawa  siatek ogrodzeniowych przy budynku A, B, C.
16. Tablice Gminy Rychliki oraz rzutów pomieszczeń w budynkach A i B.
17. Generalne sprzątanie budynków A, B, C.
18. Rekultywacja części wypoczynkowej przed szkołą.
19. Nowa siatka na ogrodzeniu od strony jezdni.
20.Boczna ściana sali gimnastycznej pomalowana przez strażaków Gminy Rychliki, na której pojawi się napis Zespół Szkół w Rychlikach.

    W najbliższej przyszłości pomalowane zostaną barierki, nawożona będzie ziemia i dosiana trawa.
   Wchodząc do szkoły nie sposób zauważyć remontowych zmian. W takich ładnych i odnowionych pomieszczeniach wszystkim pracuje się o wiele przyjemniej-  zgodnie przyznają uczniowie i nauczyciele.
                                                                                                      Alicja Kasperowicz

 

{gallery}13/szkola{/gallery}