Skip to main content

Biogazownia rolnicza

2023-12-04

Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że na wniosek Pana Michała Mroczkowskiego – pełnomocnika firmy Power Hub Sp. z o.o z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy ks. Roberta Bilitewskiego 7/1, 10-693 Olsztyn, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na budowie biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie 0010 Rychliki, gm. Rychliki.

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Rychlik, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w niniejszym postępowaniu są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu.