Skip to main content

Budowa sieci kanalizacyjnej w Rychlikach

2012-05-21

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychliki z wyłonionym w przetargu wykonawcą, firmą Drozd Centrum Techniki z Elbląga. Umowę podpisał Wójt Henryk Kiejdo oraz właściciel Drozd Centrum Techniki Adam Nowosad. Jest to pierwsza inwestycja, która ma za zadanie porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Rychliki.

Prace ruszą w przyszłym tygodniu. Zostanie wybudowane 400 m sieci kanalizacyjnej.