Skip to main content

Budowa skweru już wkrótce…

2018-03-30

Przy budynku Urzędu Gminy w Rychlikach powstanie skwer z pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Zadanie wykona, wybrana w postępowaniu przetargowym, firma Domlux Sp. z o.o. z Pasłęka. Dlatego też, w dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Rychliki przy kontrasygnacie Skarbnika podpisał umowę z Wykonawcą opiewającą na kwotę ok. 167 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na 29 czerwca 2018 r..

Celem budowy skweru jest utworzenie odpowiedniego miejsca, stanowiącego materialne świadectwo kluczowego wydarzenia w dziejach historii Polski, tj. odzyskania niepodległości, którego najlepszym odzwierciedleniem jest postać J. Piłsudskiego. Budowa trwałego miejsca upamiętniania przyczyni się do wspierania działań edukacyjnych tj. popularyzowania i upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń związanych z postacią J. Piłsudskiego, ale także zaangażowania w opiekę nad tym miejscem lokalną społeczność. Budowa skweru z pomnikiem przyczyni się również do uzyskania przestrzeni formalnej dla uroczystości, podniesienia standardu, atrakcyjności i jakości rewitalizowanej przestrzeni publicznej służącej zwiększeniu świadomości obywatelskiej i budowaniu postaw patriotycznych.