Skip to main content

Budowa w Barzynie zakończona

2018-12-18

Barzyna otwarcieW dniu dzisiejszym dokonano oficjalnego odbioru inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Barzyna. Oficjalnego odbioru dokonał wójt Zbigniew Lichuszewski, inspektor nadzoru Jarosław Pawłowski, wykonawca Mirosław Majka, przedstawiciel KOWR Jarosław Adamczyk oraz sołtys Krzysztof Ryś. Realizacja inwestycji została zrealizowana dzięki współpracy Gminy Rychliki z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rychliki należy do zadań priorytetowych.

Zrealizowana inwestycja w miejscowości Barzyna podwyższy standard i jakość życia naszych mieszkańców. Wybudowana oczyszczalnia zapewni oczyszczenie odprowadzanych ścieków do obowiązujących wymagań, tym samym poprawi się stan środowiska w stosunku do stanu sprzed budowy. Oczyszczalnia w Barzynie będzie 6 oczyszczalnią wybudowaną w ramach koncepcji kanalizowania Gminy Rychliki.

{gallery}18/barzynaotwarcie{/gallery}