Skip to main content

Budżet na rok 2010 uchwalony

2010-01-29

W czwartek 28 stycznia 2010 roku odbyła się I Sesja Rady Gminy Rychliki w 2010 roku. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gm. Rychliki na 2010 rok. Radni po dyskusji nad projektem uchwały budżetowej uchwalili budżet gm. Rychliki na rok 2010. Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przeciw uchwale zagłosowało 2 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Budżet na 2010 rok jest bogaty w inwestycje i zakłada m. in.:

  • budowę wodociągu w Marwicy (w trakcie realizacji),
  • budowę wodociągu do miejscowości Kwietniewo,
  • rekultywację gminnego składowiska odpadów,
  • modernizację remizo-świetlicy w Jelonkach,
  • budowę miejsca integracyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Rejsyty,
  • budowę ciągu pieszego w Rychlikach.

Na rok 2010 zaplanowano również przygotowanie dokumentacji na wykonanie kolejnych nitek wodociągów zgodnie z koncepcją wodociągowania Gminy Rychliki.