Skip to main content

BUS 500+ z akcją informacyjną

2019-06-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach informuje, że w dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 13.00, Gminę Rychliki odwiedzi – BUS 500+ z akcją informacyjną 500+. Pracownicy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą służyli pomocą osobom zainteresowanym korzystaniem z Rządowego Programu „Rodzina 500 +”. Już od 1 lipca świadczenie wychowawcze zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny.

Jak wiadomo również od 1 lipca będzie możliwe złożenie wniosku o przyznanie świadczenia za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Przy tej czynności będzie można również wykorzystać punkty e-informacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Rychliki zainteresowanych Programem „Rodzina 500+” do skorzystania z tej formy przekazu informacji.