Skip to main content

Organizacja Urzędu

KIEROWNICTWO URZĘDU Wójt – Zbigniew Lichuszewski wojt@rychliki.pl Sekretarz – Elżbieta Biczak sekretarz@rychliki.pl Skarbnik – Alicja Kruszyńska skarbnik@rychliki.pl REFERAT FINANSOWY Stanowisko d/s księgowości budżetowej – Anna Homza ksiegowosc@rychliki.pl Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych – Danuta Ulejczyk danuta.ulejczyk@rychliki.pl Stanowisko d/s poboru podatków – Kinga Łucewicz kinga.onichimowska@rychliki.pl Stanowisko d/s gospodarki odpadami – Wioletta Kowalska odpady@rychliki.pl Stanowisko d/s gospodarki wodno-ściekowej...

Czytaj dalej