Skip to main content

Zasady eksploatacji kominków

W ubiegłym roku w związku z aktualizacją wojewódzkich programów ochrony powietrza usunięto lub złagodzono wiele zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków. Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza Województwo Warmińsko-Mazurskie– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz zastąpiono zaleceniem ograniczenia użytkowania kominków niebędących jedynym źródłem ciepłaStrefa miasto Elbląg– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła.Źródło:–...

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne dot. programu “Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Rychliki informuje, iż w dniu  06.03.2024 r. w godzinach 15:00-17:00 w Urzędzie Gminy w Rychlikach (pok. 2A) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste powietrze”. Podczas spotkanie omówione zostaną rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. ,,Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Więcej...

Czytaj dalej

Skorzystaj z programu “Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze” to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Dzięki tym inwestycjom zmniejsza się zużycie energii oraz koszty ogrzewania. Zyskujesz też wyższy komfort życiai wygodę. Dzięki programowi możliwa jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu “Czyste Powietrze” w Rychlikach- funkcjonuje w Urzędzie Gminy od poniedziałku...

Czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Rychliki odbędzie się w dniach od 25 do 29 września 2023r. Wszystkie osoby zainteresowane zbiórką prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 55 248 81 50 w. 209. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 września 2023 roku do godz.1400. Odpady należy wystawić w dniu 25 września  przed posesję lub do najbliższej drogi publicznej do godz. 600 rano.                                                                                                             Elektrośmieci...

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne dotyczące programu “Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Rychliki informuje, iż w dniu 26.08.2023 r. o godzinie 14.00  na terenie boiska obok Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste powietrze”. Podczas spotkanie omówione zostaną rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. ,,Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Więcej...

Czytaj dalej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy w Rychlikach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej rychliki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.rychliki.pl/  Data publikacji strony internetowej: 2007.01.29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.22. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności...

Czytaj dalej

Azbest…

Do 12 sierpnia br. mieszkańcy Gminy Rychliki mogli składać wnioski o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Rychliki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Do wyznaczonego terminu złożono 26 wniosków. Planowany koszt kwalifikowany wyniósł 68 152,00 zł z czego: WFOŚIGW 57 929,20 zł, Gmina 10 222,80 zł a ilość odpadów zawierających azbest – 97,36 Mg.

Czytaj dalej

Zmiana stawki opłat za odpady

Drodzy Mieszkańcy! Ruszyliśmy z doręczeniami zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak większość gmin w Polsce, tak i Gmina Rychliki musiała stanąć przed koniecznością zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Spowodowane jest to zwiększonymi kosztami nałożonymi między innymi przez Ministerstwo Środowiska. Niestety niewykluczone, że w następnym roku po raz kolejny będziemy musieli się zmierzyć z podwyżką.

Czytaj dalej

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY RYCHLIKIo wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Rychliki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wójt Gminy Rychliki informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach...

Czytaj dalej

Dotacja z zakresu ochrony środowiska

Szanowni mieszkańcy Gminy Rychliki. Zachęcamy do skorzystania z kolejnej formy dofinansowania dla przedsięwzięć poprawiających zarówno komfort życia jak i stan środowiska nas otaczającego. Zarząd Powiatu w Elblągu ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2019 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców. Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr VI/22/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27.03.2015 r. w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji...

Czytaj dalej

Poradnik “Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych”

Mając na uwadze problematykę poprawy jakości powietrza, a w szczególności możliwości redukcji  emisji  pyłów  zawieszonych  PM10  i  PM2,5  i  szczególnie  szkodliwego  benzo(a)pirenu uprzejmie  informuję,  że  Ministerstwo  Środowiska  opracowało  Poradnik  “Czyste  ciepło  w  moim domu  ze  spalania  paliw  stałych”,  który  zawiera  praktyczne  wskazówki  oraz  konkretne  porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel  kamienny  i  drewno. 

Czytaj dalej