Skip to main content

Zmiana cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że ulega zmianie cena zimnej wody i odprowadzania ścieków – zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.302.99.2021/D.KR z dnia 29 września 2021 roku zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat. Taryfa w okresie od 01.11.2023 do 31.10.2024 r. Cena wody: 5,50 zł/m³ Cena ścieków: 6,45 zł/m³

Czytaj dalej