Skip to main content

Władze Gminy Rychliki

Wójt Gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski tel. 55 248 84 55      55 248 81 50 email: sekretariat@rychliki.pl Dyżury: Wójt przyjmuje interesantów we środy w godz. 800 – 1500 Sekretarz gminy Elżbieta Biczak sekretarz@rychliki.pl Skarbnik gminy Alicja Kruszyńska skarbnik@rychliki.pl

Czytaj dalej