Skip to main content

Centrum Informacji dla Seniorów

2020-03-30

kigsFundacja pn. Krajowy Instytyt Gospodarki Senioralnej uruchomiła portal pod nazwą abcsenior.com, w którym znajdziemy możliwie kompletne i sprawdzone informacje potrzebne seniorom w tym wyjątkowo trudnym okresie. Portal dedykowany jest seniorom, ale też młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomogać osobom starszym w warunkach epidemii.

Pobierz pełną informację 

 plansza abc