Skip to main content

Ciężarówki wożące piach ze żwirowni w Kwietniewie i Dzierzgoniu niszczą nasze drogi

2017-04-14

Wójt Gminy Rychliki, burmistrz Pasłęka oraz właściciel drogi wojewódzkiej nr 527 wspólnie chcą rozwiązać problem lokalnego ruchu samochodów dostawczych. W tym celu spotkali się w Urzędzie Gminy w Rychlikach.
Przekraczanie prędkości na obszarze zabudowanym, omijanie wysepek zwalniających lewą stroną, zniszczone krawężniki, parkowanie na ścieżce rowerowej i zatokach autobusowych, niesprzątnięty piach z asfaltu w Kwietniewie, a także większe masy surowca na samochodach niż pozwalają na to przepisy ruchu drogowego – to przykłady zachowania kierowców transportujących piach ze żwirowni w Kwietniewie i Dzierzgoniu.

Dlatego wójt Henryk Kiejdo we współpracy z burmistrzem Pasłęka Wiesławem Śniecikowskim zorganizował w Urzędzie Gminy w Rychlikach 12.04.2017 r. spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich z Olsztyna, Rejonu Dróg w Elblągu, z funkcjonariuszami policji oraz pracownikami merytoryczni UM Pasłęk oraz UG Rychliki. Zabrakło natomiast zaproszonej Inspekcji Transportu Drogowego.
– Głównym celem spotkania było opracowanie wspólnego stanowiska obu samorządów i właściciela drogi, po to żebyśmy mogli skutecznie wyegzekwować na firmach transportowych przestrzeganie przepisów ruchu drogowego – zwłaszcza prędkości w terenie zabudowanym oraz prawidłowej masy załadunku. W najbliższym czasie chcemy rozmawiać z przedstawicielami żwirowni i firm transportowych. Mamy argumenty za tym, by przekonać ich do takiego prowadzenia swojej działalności, aby nie była uciążliwa dla mieszkańców naszych gmin i nie zagrażała uczestnikom ruchu – mówi wójt.
Na terenie gminy Rychliki najbardziej zniszczone odcinki to granica województwa – Kwietniewo, a w gminie Pasłęk Krosno – Rzeczna węzeł północ drogi 527. Droga 527 na wyremontowanym odcinku jest przystosowana do ruchu tego typu pojazdów, zniszczenia powoduje jednak sposób jazdy kierowców.