Skip to main content

Coroczne zebrania Strażaków Ochotników Gminy Rychliki

2019-02-20

Coroczne zebrania Strażaków Ochotników Gminy RychlikiW jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rychliki odbyły się zebrania sprawozdawcze dotyczące działalności tych jednostek w 2018 roku. W spotkaniach, poza strażakami ochotnikami, uczestniczył Wójt Gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski – Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rychlikach oraz zaproszeni goście. W zebraniu w OSP Rychliki i Kwietniewo, które odbyło się 9 lutego br., Państwową Straż Pożarną reprezentował Dowódca JRG-3 w Pasłęku mł. bryg. Tomasz Marcinkowski, natomiast podczas zebrania 16 lutego 2019 r. w OSP Jelonki i Święty Gaj obecni byli Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu kpt. Łukasz Kochan, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Elblągu Druh Ryszard Janusz, Dowódca i Zastępca JRG-3 mł. bryg. Tomasz Marcinkowski oraz mł. bryg. Przemysław Siagło.

W toku zebrań omówiono działalność poszczególnych jednostek w 2018 roku, nakreślono plany na rok 2019 oraz omówiono problemy i potrzeby jednostek.
Bardzo miłym akcentem spotkania ze strażakami w Świętym Gaju była obietnica Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu kpt. Kochana doposażenia jednostki w średni samochód pożarniczy typu Star 244.
W trakcie zebrań goście wielokrotnie wskazywali na bardzo wysoki poziom wyszkolenia i zaangażowania w akcjach ratowniczych jednostek OSP Gminy Rychliki ze szczególnym wyróżnieniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach.

{gallery}19/straz_zebrania{/gallery}