Skip to main content

Ćwiczenia jednostek OSP Rychliki w Wysokiej

2019-11-16

W sobotę 16.11.2019 r. koncentracją jednostek OSP z terenu Gminy Rychliki, rozpoczęły się ćwiczenia zgrywające na terenie obiektu Wysoka Group sp. z o. o. w Wysokiej. Zadaniem ćwiczących było ugaszenie symulowanego pożaru, odnalezienie i ewakuacja osoby poszkodowanej oraz udzielenie jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, wydobycie spod elementu konstrukcyjnego drugiej osoby poszkodowanej oraz udzielenie jej KPP, odnalezienie, ewakuacja butli z gazem propan-butan z pomieszczenia objętego pożarem oraz jej schładzanie. Ćwiczenia odbyły się we współdziałaniu z KM PSP w Elblągu.

Nad całością ćwiczeń z ramienia KM PSP w Elblągu czuwał mł. asp. Łukasz Pocałujko, K-dt Gminny ZOSP RP w Rychlikach – dh Wiesław Walewski oraz p. Robert Cytrycki – p.o. inspektora d/s bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego UG Rychliki. Obserwatorami zaproszonymi byli: dh Ryszard Janusz – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Elblągu, p. Zbigniew Lichuszewski – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Rychlikach, a zarazem Wójt Gminy Rychliki.

Ćwiczenia przebiegały zgodnie z założeniem taktycznym oraz zachowaniem zasad BHP. Po zakończeniu ćwiczeń była pora na ich podsumowanie oraz strażacką grochówkę. 

Siły i środki użyte do ćwiczeń:

– 349 N 74 GBA 3/24 OSP Jelonki

– 349 N 72 GLBA 1/1/24 OSP Jelonki

– 349 N 71 GBA 2,5/24 OSP Rychliki

– 349 N 73 GCBA 6/32 OSP Rychliki

– 347 N 73 GLM8/8 OSP Święty Gaj

– 347 N 72 GBAM 2,5/8/8 OSP Kwietniewo.

Składamy podziękowania p. Mirosławowi Barańskiemu – właścicielowi Wysoka GROUP sp. z o. o. za udostępnienie obiektu do ćwiczeń, dh Piotrowi Dudycz za przygotowanie pozorantów, Wójtowi Gminy Rychliki p. Zbigniewowi Lichuszewskiemu za pomoc i wsparcie finansowe ćwiczeń, mł. asp. Łukaszowi Pocałujko za nadzór nad całością ćwiczeń, oraz wszystkim druhom za udział w ćwiczeniach.

{gallery}19/osp{/gallery}