Skip to main content

Ćwiczenia OSP

2014-11-11

W sobotę 08 listopada 2014 roku odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Rychliki. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożaru budynku mieszkalnego w dawnym pałacu w miejscowości  Rejsyty. W działaniach uczestniczyły cztery jednostki OSP z terenu naszej gminy,
a mianowicie: OSP Rychliki, OSP Jelonki, OSP Kwietniewo, OSP Święty Gaj oraz podnośnik z JRG w Pasłęku. Wszystkie zastępy do działań zadysponowane zostały drogą radiową przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie:

  • czasów dojazdu sił i środków ochrony przeciwpożarowej do obiektu,
  • gotowości bojowej podmiotów KSRG biorących udział w ćwiczeniach,
  • możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń,
  • umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi,
  • zgodności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych z zasadami BHP,
  • umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej zgodnie z określonymi procedurami.

Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się ich omówienie oraz krótkie podsumowanie. Manewry gminne cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród ćwiczących jak i obserwatorów, co wskazuje na potrzebę częstszego organizowania tego typu działań. Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo, dziękując wszystkim za zaangażowanie stwierdził, że tego typu ćwiczenia są niezbędne do dalszego doskonalenia umiejętności, które można wykorzystać podczas prawdziwej akcji ratowniczo – gaśniczej. Ćwiczenia przynoszą wymierne korzyści dla jednostek OSP oraz mieszkańców gminy, którzy zawsze mogą liczyć na skuteczną pomoc ze strony naszych strażaków.

{gallery}14/strazcwiczenia{/gallery}