Skip to main content

Cztery oferty na przebudowę drogi w Powodowie

2018-02-09

Jak już informowaliśmy wcześniej, Gmina Rychliki ogłosiła przetarg na „Przebudowę istniejącej drogi gminnej położonej w miejscowości Powodowo”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa drogi o łącznej długości 402,3 m. wraz z chodnikami i zjazdami. W przetargu złożone zostały cztery oferty. Najdroższa opiewa na kwotę 998760,00 zł, najtańsza – 870162,01 zł. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.

Rozstrzygnięcie nastąpi po zbadaniu dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.