Skip to main content

„CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA – ESTETYCZNA WIEŚ 2015”

2015-04-02

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza ogłosiła XX edycję konkursu „CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA – ESTETYCZNA WIEŚ 2015”, którego celem jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

Konkurs rozgrywany jest w kategorii wsi, z wyłączeniem wsi, na terenie których mieści się siedziba urzędu gminy, a warunkiem uczestnictwa – pisemne zgłoszenie, którego termin upływa 20 kwietnia 2015 r.

Karty zgłoszeń, regulamin dostępne na naszej stronie oraz w urzędach gmin.

pobierz

Więcej na stronie   http://zgwm.pl/main.php?fid=482&pg=8&pg2=14&id_lang=0