Skip to main content

Dlaczego wyższe podatki dla wielu z nas?

2019-03-08

Jak to się stało? Nowa Rada Gminy Rychliki nie podnosiła podatków, a one wzrosły. Odpowiedź okazała się prosta. Starosta Elbląski przeprowadził modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w Gminie Rychliki. I to jest właśnie jedyna przyczyna takiego wzrostu. Jako radna Powiatu Elbląskiego na prośbę Wójta naszej Gminy zadałam Panu Staroście kilka pytań:

Kto zainicjował rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Buczyniec, Gołutowo, Jankowo, Jelonki, Krupin, Kwietniewo, Lepno, Marwica, Mokajny, Rychliki, Sójki, Śliwica, Święty Gaj, Wopity, Wysoka czyli Gminy Rychliki przeprowadzone od sierpnia 2017 do 31 stycznia 2018 roku? Czy prace te zainicjował Urząd Gminy w Rychlikach? Kto zdecydował o przekwalifikowaniu gruntów? Czy dokonujący pomiarów geodeta bez wiedzy właściciela gruntu? Jakie były kryteria? Jak to się ma do posiadanych przez mieszkańców aktów notarialnych?
Czy projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji budynków i lokali wyłożony w Starostwie Powiatowym w dniach od 3 do 24 sierpnia 2018 roku dotyczył również gruntów?
Przeprowadzona modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków spowodowała drastyczny wzrost podatków. Mieszkańcy Gminy Rychliki czują się oszukani, czują, że zrobiono coś za ich plecami i bez ich wiedzy. Większości mieszkańcom czyli setkom ludzi wzrost kwot o 100 i więcej procent na nakazach płatniczych jest szokujący. Zostali zaskoczeni, ponieważ informacje były tylko w internecie bez wyjaśnienia, jakie konsekwencje finansowe mogą ich dotknąć.
Panie Starosto, jestem pewna, że wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem, ale należy sobie zadać pytanie, czy odpowiednie służby zrobiły wszystko, by skutecznie poinformować o tak ważnej sprawie, ważnych zmianach mieszkańców?
A oto odpowiedź na interpelację: POBIERZ