Skip to main content

Dni Pola 2015

2015-06-19

19 czerwca Wójt Gminy, Henryk Kiejdo, wziął udział, organizowanym przez Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rychlikach, w Dniach Pola. Po przywitaniu gości przez pana Stefana Jarockiego, nastąpił wykład „Owady nie zawsze niepożądane” prof. dr hab. Bożeny Kordan oraz zaprezentowano wyniki doświadczeń polowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Po części oficjalnej, zaproszeni goście przenieśli się na pola doświadczalne ZDOO w Rychlikach, gdzie mogli obejrzeć odmiany zbóż ozimych, jarych, ziemniaków, rzepaku ozimego i kukurydzy.