Skip to main content

“Dni Pola”

2012-06-11

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rychlikach  w dniu 22 czerwca 2012 od godz. 1000 zaprasza na “Dni Pola”.

W programie między innymi:

  • prezentacja wyników doświadczeń polowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego
  • zwiedzanie pól doświadczalnych
  • prezentacja odmian zalecanych do uprawy
  • poczęstunek

Serdecznie zapraszamy.