Skip to main content

Dodatkowe 111 mln zł dla przedsiębiorców na Warmii i Mazurach

2020-04-29

rpo warmia mazury wynik28 kwietnia 2020 r. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdził przesunięcie ok. 111 mln zł funduszy unijnych na wsparcie gospodarki regionu dotkniętej pandemicznym kryzysem. – Po tych decyzjach środki zaangażowane w pomoc gospodarczą i wsparcie placówek medycznych na Warmii i Mazurach wynoszą już ponad 660 mln zł – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 mają na celu przeciwdziałanie gospodarczym i społecznym skutkom kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Podjęte we wtorek uchwały oznaczają zatwierdzenie przesunięć między osiami priorytetowymi programu, umożliwiających lokowanie środków tam, gdzie aktualnie są najbardziej potrzebne.
Kompleksowa analiza możliwości relokacji pozwoliła na wygospodarowanie ponad 64 mln zł na dotacje dla przedsiębiorstw tworzących strategiczne w regionie gałęzie gospodarki.
– Środki mogą trafić do branż szczególnie zagrożonych kryzysem, jednocześnie będących fundamentem regionalnej gospodarki – mówi marszałek Brzezin. – Chodzi m.in. o turystykę, gastronomię, usługi czy transport. Dzięki tym środkom przedsiębiorcy będą mogli na przykład pokryć koszty obrotowe, opłacić odsetki od zaciągniętych pożyczek czy też zakupić środki ochrony osobistej i zbiorowej dla firmy. Ponadto planujemy dotowanie przedsiębiorstw zajmujących się produkcją tych środków, wszak od ich powszechnej dostępności w dużej mierze zależy skuteczność naszej walki z pandemią.
Zupełnie nowym produktem finansowym jest pożyczka płynnościowa, dzięki której będzie można pokryć bieżące koszty obrotowe.
– Całkowity budżet tego instrumentu wynosi ok. 31 mln zł. Intensywnie pracujemy nad tym, by formalności ograniczyć do niezbędnego minimum. Chcemy, by pieniądze te jak najszybciej trafiły do dotkniętych kryzysem przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach – zaznacza marszałek Brzezin. Maksymalna kwota, o jaką będzie można się ubiegać, wynosi 200 tys. zł, a pożyczka zostanie udzielona na korzystnych warunkach (np. niskie oprocentowanie, roczna karencja). Środki te mogą być wykorzystane m.in. na: składki ZUS, wynagrodzenia pracowników, koszty wynajmu pomieszczeń czy też nakłady inwestycyjne.
Kolejną ważną zmianą jest wygospodarowanie ok. 16 mln zł na wsparcie rynku pracy oraz podmiotów wymagających szczególnego wsparcia w obliczu rozwoju pandemii koronawirusa. – Środki te chcemy przekazać na dostosowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy do obecnych warunków. Na wsparcie mogą liczyć także Domy Pomocy Społecznej w naszym województwie. Już zbieramy informacje o potrzebach tych placówek – wyjaśnia marszałek.

Do tej pory samorząd województwa na wsparcie służby zdrowia i gospodarki na Warmii i Mazurach delegował ok. 660 mln (ok. 75 mln zł na służbę zdrowia, ok. 585 mln zł na stymulację gospodarki).
Źródło: https://rpo.warmia.mazury.pl