Skip to main content

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

2014-04-09

Urząd Gminy w Rychlikach informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór wniosków trwa od 9 kwietnia do  30 września 2014 r. (decyduje kolejność składania wniosków oraz ich kompletność). Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rychliki nr VII/53/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychliki, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych”.

O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych i dla których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej.
Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Wniosek
Protokół nr 1
Protokół nr 2
Umowa (wzór)

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki.