Skip to main content

Dotacje dla organizacji pozarządowych

2020-02-28

W dniu 24 lutego 2020 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Rychliki odbyło się publiczne otwarcie ofert organizacji pozarządowych.
Na konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Rychliki w dniu 30 stycznia 2020 r. w wymaganym terminie, tj. do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 15:15 wpłynęły 4 oferty organizacji pozarządowych:

• 3 oferty na działania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach, złożone przez:
– Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej w Rychlikach;
– LKS Sparta Kwietniewo;
– Stowarzyszenie Klub Sportowy Pama Powodowo;
• 1 oferta na działania związane z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego, złożone przez:
– Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej w Rychlikach.

 

 • W wyniku postępowania konkursowego na realizację w 2020 roku zadań zleconych przez Gminę Rychliki organizacjom pozarządowym, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert wyłoniono do dofinansowania:
  1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach:
  – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej kwotą 23 075,00 zł;
  – LKS Sparta Kwietniewo kwotą 7 000,00 zł;
  – Stowarzyszenie Klub Sportowy Pama Powodowo kwotą 14 925,00 zł.
  2. Upowszechnianie kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego:
  – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej kwotą 5 000,00 zł.

Umowa pomiędzy Gminą Rychliki, reprezentowaną przez Wójta Gminy, a organizacją pozarządową wyłonioną w konkursie ofert zostanie zawarta w terminie do 14 dni od podania niniejszej informacji. Łączna wartość umowy wynosi 50 000,00 zł.