Skip to main content

Dotacje na sport

2019-03-07

dotacja na sport7 marca 2019 r., w Urzędzie Gminy Rychliki, odbyło się podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy Rychliki, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.
Ze strony Gminy dokument podpisał Wójt Gminy Rychliki – Zbigniew Lichuszewski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Małgorzaty Klepacz-Ciąćka oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli z poszczególnych organizacji pozarządowych, którym udzielono w ramach otwartego konkursu ofert dotacje.

Wsparcie finansowe na łączną kwotę 41 600,00 zł otrzymało w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach” Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej 35 000,00 zł. oraz Lokalny Klub Sportowy SPARTA Kwietniewo – 6 600,00 zł.

 

{gallery}19/dotacjasport{/gallery}