Skip to main content

Dotacje na sport…

2018-02-28

Dziś w Urzędzie Gminy w Rychlikach miało miejsce podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych Gminy Rychliki  w 2018 roku. Ze strony Gminy dokument podpisał Wójt Gminy Rychliki – Henryk Kiejdo przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Małgorzaty Klepacz-Ciąćka oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli z poszczególnych organizacji pozarządowych, którym udzielono w ramach otwartego konkursu ofert dotacje.

Wsparcie finansowe na łączną kwotę 35.000,00 zł otrzymało w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach” Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej 31 000,00 zł. oraz Lokalny Klub Sportowy SPARTA Kwietniewo – 4 000,00 zł.