Skip to main content

Drodzy Rodzice

2019-04-07

Najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym 8 kwietnia 2019 roku, rozpocznie się strajk w oświacie. Sytuacja jest trudna dla każdej ze stron, jest też trudna bo nie wiemy jaka będzie skala protestu oraz jak długo protest będzie trwał. Jest realne zagrożenie, że w naszej szkole podobnie jak i w innych zajęcia mogą zostać zawieszone. Z informacji przedstawionej mi przez Dyrektora wynika, że kadra nauczycielska w większości deklaruje chęć przystąpienia do strajku, jednocześnie informuje, że Szkoła jest organizacyjnie przygotowana do przyjęcia dzieci. Odpowiednie informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Szkoły.

Mając na uwadze powyższe okoliczności zwracam się z prośbą do Państwa, aby na bieżąco sprawdzać na stronach internetowych Szkoły i Gminy jaka jest aktualna sytuacja. Ponadto upoważniłem Sekretarza Gminy Panią Elżbietę Biczak do bezpośrednich kontaktów z państwem i przekazywania niezbędnych informacji.
Już teraz zwracam się do Państwa z prośbą o ewentualne zapewnienie we własnym zakresie opieki dla swoich dzieci, jeżeli mają państwo taką możliwość.
Mam nadzieję, że dzisiaj dojdzie do porozumienia i sytuacja wróci do normy.

Z poważaniem Wójt Gminy
Zbigniew Lichuszewski