Skip to main content

Droga Rychliki – Gołutowo oddana do użytku

2013-10-15

Droga powiatowa 1185N na odcinku Rychliki – Gołutowo oddana do użytku

Wójt Henryk Kiejdo, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu Tadeusz Przyborski oraz radni Gminy Rychliki 14 października 2013 r. uroczystym przecięciem wstęgi oficjalnie oddali drogę do użytku. Poświęcenia drogi dokonał ks. Lech Wasilewski.

Droga od centrum Rychlik do Gołutowa została wzmocniona i poszerzona. W Rychlikach położony został jednostronnie chodnik. Wykonano także odwodnienia trasy (przywrócono drożność przepustów) oraz oświetlenie.

Łączna wartość inwestycji wyniosła około 4 mln złotych. 50% inwestycji zostało sfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozostałą część podzieliły między siebie Gmina Rychliki i Starostwo Powiatowe. Dodatkowo Gmina wykonała na własny koszt wymianę wodociągu, który znajdował się pod drogą za kwotę około 300 tys. złotych.

Droga 1185N to pierwsza inwestycja w ramach partnerstwa ze Starostwem Powiatowym. Ta współpraca układała się pomyślnie, co stanowi dobrą zapowiedź kolejnych działań.

Plany remontu innych dróg w gminie

Obecnie przygotowywany jest projekt remontu drogi od Rychlik w stronę Barzyny do Śliwicy.  Ale także w polu zainteresowania są odcinki Powodowo – Nowe Dolno (chcemy skomunikować ten odcinek ze Świętym Gajem) oraz Rychliki – Rejsyty. 

Trwają intensywne starania o remont drogi wojewódzkiej od Rychlik w kierunku Dzierzgonia oraz naprawę odcinka Gołutowo – Dziśnity.

{gallery}13/1185odbior{/gallery}